OFERTA

PRZEWODNIK

Muzea chętne do poszerzenia grona odbiorców o dzieci i młodzież szkolną z terenu całej Polski opiszemy w przewodniku kierowanym do nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Posiadamy bazę kilku tysięcy szkół chętnych do aktywności turystycznej i poznawczej. Wydamy przewodnik z autorskimi tekstami i podpowiedziami dydaktycznymi jaką placówkę wybrać do realizacji określonych celów edukacyjnych. Przewodnik zostanie wysłany wraz z listem do dyrektora szkoły w ilości 5 egzemplarzy na szkołę. Ponieważ uczymy się przez całe życie w kolejnym kroku skierujemy dystrybucję naszych przewodników do uniwersytetów trzeciego wieku.