Muzeum Emigracji

Chcesz przekonać się, że muzea warto odwiedzać wielokrotnie? Muzeum Emigracji jest świetnym przykładem łączenia działalności  edukacyjnej, kulturalnej i społecznej w ramach jednej placówki. Zrewitalizowany budynek Dworca Morskiego wraz z sąsiadującym Magazynem Tranzytowym to oryginalna przestrzenią animacji kultury, przekraczająca granice aktywności tradycyjnych muzeów. W Gdyni historia w nieprzypadkowy sposób zatoczyła koło: budynek stanowiący miejsce, z którego rzesze ludzi opuszczały Polskę stał się lokalizacją opowiadającą historię ich emigracji i przyciągającą tłumy… Wystawa stała placówki kompleksową narracją o historii polskiej emigracji - od XIX wieku aż do dziś. Interaktywna ekspozycja ukazuje skalę zjawiska i umożliwia spojrzenie na nie z perspektywy samych emigrantów. Od początku działalności szczególny nacisk położony został na poszukiwanie, dokumentowanie i przedstawianie emigracyjnych relacji – w Archiwum Emigranta zarejestrowano blisko 200 osobistych opowieści, a w ramach akcji zbierania pamiątek emigracyjnych pozyskano 5000 obiektów. Oglądając ekspozycję, poczujesz jakbyś sam przeżywał trudy tułaczki po świecie. Będziesz świadkiem narracji o losach Polaków od Wielkiej Emigracji, przez rewolucję przemysłową, po wielotysięczne wyjazdy do Ameryki, o Polonii w Chicago, a także o wydarzeniach w trakcie i po II Wojnie Światowej. Zobaczysz jak wyglądały trudy długiej podróży statkiem czy procedury imigracyjne. Muzeum jest także miejscem spotkań ludzi nauki i sztuki, wymiany poglądów oraz animatorem aktywności mieszkańców: organizowane są tu  wystawy czasowe, nowatorskie projekty społeczno-edukacyjne, koncerty, spektakle teatralne, konferencje badawcze oraz liczne spotkania ze środowiskiem podróżniczym i reporterskim. Ponadto placówka wydaje własne publikacje zbierające wybitne głosy ze środowiska akademickiego i artystycznego  oraz współpracuje z kinem studyjnym, które tutaj znalazło swoją lokalizację. Dzięki temu powstało prężnie działające centrum kulturalne, które na kanwie wieloletniego dziedzictwa proponuje nowe, syntetyczne spojrzenie na zagadnienie emigracji. JUŻ TERAZ MOŻESZ PRZECZYTAĆ NA BLOGU RELACJĘ Z NASZEJ WIZYTY!

Wskazówki

Konieczna wcześniejsza rezerwacja: tak, dla grup zorganizowanych Zwiedzanie tylko z przewodnikiem: Grupa zorganizowana nie ma obowiązku zwiedzania wystawy z przewodnikiem/przewodniczką, lecz ma taką możliwość. Wejście o określonych godzinach (np. o pełnej godzinie): nie (godzina wejścia jest dowolna) Godzina ostatniego wejścia na ekspozycję (zamknięcie kas): godzina przed zamknięciem Maksymalna liczba osób przebywająca na ekspozycji jednocześnie: 100 osób Przystosowanie ekspozycji dla osób niepełnosprawnych: tak, bardzo dobrze przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowo oprowadzanie osób niesłyszących, głuchoniemych oraz z niepełnosprawnością intelektualną w ramach edycji projektu „Muzeum Bez Wyjątku” Organizowane wydarzenia specjalne: warsztaty edukacyjne dla dorosłych w ramach projektu Muzeum Bez Wyjątku dla osób z ww. niepełnosprawnością. Muzeum dla rodzin (np. udogodnienia - przewijaki itd.): tak, w toaletach znajdują się przewijaki dla dzieci.  

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: - Wtorek: 12:00-20:00 Środa-Niedziela: 10:00-18:00

Ceny biletów:

Normalny: 10zł Ulgowy: 6zł Rodzinny: (2 osoby dorosłe + dzieci w wieku 7-18 roku życia, max 6 osób) 25 zł

Darmowy dzień: Środa

Adres:

Muzeum Emigracji
ul. Polska 1, 81-339 Gdynia
Strona internetowa
Profil Facebook

To apply for this job email your details to msmialkowski@landbrand.pl