Wprowadzone przez Maurycy Śmiałkowski

Przeżyj to po swojemu, a zapamiętasz

Człowiek najskuteczniej uczy się przez doświadczanie – w naszym ostatnim artykule miałeś okazję przekonać się, jak istotne w procesie edukacyjnym są ludzkie zmysły. Zwiedzając którekolwiek z nowych muzeów z pewnością nie będziesz oglądał nudnych wystaw zamkniętych w szklanych gablotach…

Wykorzystaj swój mózg lepiej, niż kiedykolwiek

Odpowiednie wykorzystanie potencjału każdej z półkul sprawia, że proces nauki przebiega sprawnie, a wiedza pozostaje zapamiętana na długo. Najefektywniej uczymy się używając całej powierzchni mózgu i wykorzystując możliwie wiele kanałów percepcji jednocześnie.