Muzeum Emigracji

Chcesz przekonać się, że muzea warto odwiedzać wielokrotnie? Muzeum Emigracji jest świetnym przykładem łączenia działalności  edukacyjnej, kulturalnej i społecznej w ramach jednej placówki. Zrewitalizowany budynek Dworca Morskiego wraz z sąsiadującym Magazynem Tranzytowym to oryginalna przestrzenią animacji kultury, przekraczająca granice aktywności tradycyjnych muzeów. W Gdyni historia w nieprzypadkowy sposób zatoczyła koło: budynek stanowiący miejsce, z którego rzesze ludzi opuszczały Polskę stał się lokalizacją opowiadającą historię ich emigracji i przyciągającą tłumy…

Wystawa stała placówki kompleksową narracją o historii polskiej emigracji – od XIX wieku aż do dziś. Interaktywna ekspozycja ukazuje skalę zjawiska i umożliwia spojrzenie na nie z perspektywy samych emigrantów. Od początku działalności szczególny nacisk położony został na poszukiwanie, dokumentowanie i przedstawianie emigracyjnych relacji – w Archiwum Emigranta zarejestrowano blisko 200 osobistych opowieści, a w ramach akcji zbierania pamiątek emigracyjnych pozyskano 5000 obiektów. Oglądając ekspozycję, poczujesz jakbyś sam przeżywał trudy tułaczki po świecie. Będziesz świadkiem narracji o losach Polaków od Wielkiej Emigracji, przez rewolucję przemysłową, po wielotysięczne wyjazdy do Ameryki, o Polonii w Chicago, a także o wydarzeniach w trakcie i po II Wojnie Światowej. Zobaczysz jak wyglądały trudy długiej podróży statkiem czy procedury imigracyjne.

Muzeum jest także miejscem spotkań ludzi nauki i sztuki, wymiany poglądów oraz animatorem aktywności mieszkańców: organizowane są tu  wystawy czasowe, nowatorskie projekty społeczno-edukacyjne, koncerty, spektakle teatralne, konferencje badawcze oraz liczne spotkania ze środowiskiem podróżniczym i reporterskim. Ponadto placówka wydaje własne publikacje zbierające wybitne głosy ze środowiska akademickiego i artystycznego  oraz współpracuje z kinem studyjnym, które tutaj znalazło swoją lokalizację. Dzięki temu powstało prężnie działające centrum kulturalne, które na kanwie wieloletniego dziedzictwa proponuje nowe, syntetyczne spojrzenie na zagadnienie emigracji.

JUŻ TERAZ MOŻESZ PRZECZYTAĆ NA BLOGU RELACJĘ Z NASZEJ WIZYTY!

Centrum Nauki Experyment

Nauka to tak niebywale szeroki świat wiedzy i zagadnień. Tak szeroki, że czas ludzkiego życia i „jeden dzień” dłużej nie starczyłoby do poznania choćby jego ułamka. Co jeśli jednak jest miejsce, które stara się to uczynić w ciągu kilku godzin? Poznaj Centrum Nauki Experyment w Gdynii.

Gdyńskie centrum nauki to prawie 200 interaktywnych eksponatów, 7 wystaw stałych, prezentacje czasowe, wiele prowadzonych warsztatów oraz zajęć edukacyjno-dydaktycznych. Poznaj świat fizyki bez zbędnych liczb, wzorów, statystyk i wykresów. Odkryj tajemnice drzemiące w wodnym świecie, zgłębiaj zagadki ludzkiego ciała i zakochaj się w świecie przyrody. To wszystko czeka na Ciebie w Centrum Nauki Experyment!

Każda z wystaw stałych oferuje inne doznania oraz prezentuje inne treści dla zwiedzających. Ty sam wybierasz drogę zwiedzania i zgłębiasz tajniki eksponatów, które najbardziej Cię interesują. Wiele możliwości, żadnych ograniczeń. Poznawanie świata przyrody czy wodnego odbywa się prawie bezpośrednio, możesz w końcu na wszystko spojrzeć nawet oczami zwierząt… Zakręcone, prawda? Ale to nie wszystko, bo centrum nauki w Gdyni to nie tylko ekspozycje multimedialne i interaktywne. To przede wszystkim miejsce popularyzacji nauki za pośrednictwem ciekawie prowadzonych zajęć, wykładów i warsztatów uzupełniających edukację formalną. Nie będziemy więcej zdradzać, przekonaj się ile może Tobie zaoferować to wspaniałe miejsce!

JUŻ TERAZ MOŻESZ PRZECZYTAĆ NA BLOGU RELACJĘ Z NASZEJ WIZYTY!